Zenon Sarwiński wspomnienie

Zenon Sarwiński urodził się 17.03.1955 roku w Starachowicach. Ojciec Henryk będąc magistrem inżynierem budownictwa w specjalności konstrukcyjno-budowlane pracował w charakterze kierownika budów na terenie Skarżyska-Kamienna. To był decydujący powód wyboru miejsca zamieszkania rodziny i tam Zenon wraz z siostrą Sylwią spędzili dzieciństwo i młodość.

Wybór szkoły średniej padł na Technikum Elektroniczne w Skarżysku-Kamiennej, które Zenon ukończył w 1974 roku uzyskując tytułu technika elektronika. Zenon i poznana w okresie nauki przyszła żona Jadwiga zawarli związek małżeński w 1977 roku w Szydłowcu. Byli szczęśliwymi rodzicami syna i córki.

Pochodzący z Łodzi rodzice Zenona zaszczepili mu ogromne przywiązanie do tego miasta. Było to niewątpliwym impulsem dla decyzji o podjęciu studiów w Łodzi i osiedlenia się tam, jak czas pokazał na stałe. Tam też podjął studia na Politechnice Łódzkiej na wydziale Budownictwa i Architektury, w zakresie Inżynierii Środowiska i specjalności Urządzenia Sanitarne, które ukończył w 1982 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera. Spośród wielu interesujących propozycji pracy, wybrał projektowanie w Biurze Projektów Kolejowych w Łodzi przy ul. Tuwima 28, w którym od początku, a wiec jeszcze w tym samym 1982 roku realizował swoje zawodowe predyspozycje z niewątpliwym sukcesem. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od Asystenta Projektanta do Prezesa Zarządu. Konsekwentnie i wytrwale realizował zadania zawodowe, wykazując szczególne predyspozycje menedżerskie, stając się autorem stałego wzrostu znaczenia Biura na rynku inwestycyjnym w tytułowym zakresie kolejnictwa. Niemal 40 lat nieprzerwanej pracy w jednej organizacji, aż do momentu gdy choroba zmusiła go do oddania steru. Biuro było dla niego miejscem pracy, ale z latami stało się drugim domem, a współpracownicy drugą rodziną. Jako szef był racjonalnie wymagający, sprawiedliwy, doskonale organizujący pracę, umiejący słuchać współpracowników i uwzględniać ich racje. W uznaniu zasług, wśród wielu odznaczeń, otrzymał Medal złoty za długoletnią służbę dla Kolejnictwa.

Dla Izby Projektowania Budowlanego odejście mgr inż. Zenona Sarwińskiego to strata nie dająca się odbudować. Reprezentował w Radzie Izby Biuro, które było jednym z kreatorów tej organizacji. Od wielu lat był członkiem ścisłego kierownictwa Izby przyczyniając się do budowania jej znaczenia w środowisku projektowania budowlanego. Aktywnie przyczyniał się do formułowania opinii do projektów aktów prawnych związanych z projektowaniem. Był niepisanym liderem jednostek projektowania województwa łódzkiego.

Prywatnie był kochającym przewodnikiem dla rodziny, a szczególną radość dostarczała czwórka wnucząt, którym poświęcał tyle czasu ile mógł wygospodarować w nawale licznych obowiązków.

Kochał podróże, odwiedzał wybrane miejsca na świecie, ciągle planując dalsze. Wiele zostało w sferze pragnień, których nie zdążył zrealizować. Wśród licznych zainteresowań była muzyka zwierzęta, a w szczególności psy. Wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, zaangażowany i ciepły. Wyróżniał się elegancją, nienagannymi manierami w starym zanikającym stylu.

Przegrał walkę z chorobą w dniu 11.06.2022 roku. Nabożeństwo żałobne odbyło się 15.06.2022 r. Na łódzkim cmentarzy żegnała Zenona Serwińskiego rodzina i bardzo liczne grono przyjaciół, znajomych i współpracowników. Cześć Jego Pamięci!

Prenumerata „Wiadomości Projektanta Budownictwa” na rok 2022

Formularze zamównienia prenumeraty do pobrania: druk zamówienia, formularz aktywny >>do wypełnienia<<

Całkowity koszt prenumeraty na rok 2022 w wersji papierowej wynosi – 178,56 zł.
Całkowity koszt prenumeraty na rok 2022 w wersji elektronicznej wynosi – 149,04 zł.

 

Warunki prenumeraty „Wiadomości Projektanta Budownictwa” na rok 2022:

  • 6 wydań numerów podwójnych w roku.
  • Zamówienie prenumeraty „Wiadomości Projektanta Budownictwa” można składać w dowolnym
    terminie. Zamawiający może otrzymać miesięcznik począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu zamówienia.
  • Zamówienia miesięcznika sprzed terminu wpłaty będą realizowane z zapasów.
  • Wpłat na prenumeratę prosimy dokonywać na konto:

BOŚ SA III O/Warszawa 84 1540 1287 2001 6870 3754 0001

Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2022

Izba Projektowania Budowlanego w dniu 26 października 2021 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2022
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 22,35 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT,
który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2021 r. (GUS Komunikat z 15.10.2021) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. – wskaźnik
ten w okresie I–III kwartału 2021 r. w stosunku do I–III kwartału 2020 r. wyniósł 104,2 (wzrost
o 4,2 %).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2021 wyniosłaby:

S = 21,45 x 1,042 = 22,35 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2021 przyjęto 22,35 zł.

Prezes
Izby Projektowania Budowlanego
Jerzy Kotowski

Stawka za jnp na rok 2022 r. – plik do druku (pdf)

Podręczniki PWN z zakresu budownictwa i architektury z rabatem

Podręczniki PWN z zakresu budownictwa i architektury polecają się na studia
Poznajcie ofertę i skorzystajcie z rabatów
Kod rabatowy: STUDIA21
Ważność kodu: 31/10/2021
Link do księgarni:  https://bit.ly/3BfDTLu
Wartość kodu – kod rabatowy obniża cenę książek WN PWN i WNT o dodatkowe 8% – kod nalicza się w koszyku. Rabat nie łączy się z promocją więcej kupujesz, więcej zyskujesz.
Profil na fb @PWNstem
#PWNnaStudia @PWNstem