„Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych”

Przedstawiamy Państwu książkę „Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych” autorstwa Jana Czupajłło.

Książka wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017, stron 239 jest pierwszą publikacją w której główną treścią są usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych. Usterki i błędy ilustrowane są 306 zdjęciami.

Autor jest rzeczoznawcą budowlanym PIIB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wykonawstwo budynków średnio-wysokich wraz z obiektami towarzyszącymi. Posiada wieloletnie doświadczenie a realizacji licznych inwestycji budowlanych w Niemczech.

Omówione przykłady oraz zdjęcia pochodzą z własnych ujęć Autora. Jest także autorem wielu opinii technicznych dotyczących dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz ocen wykonania robót budowlanych.

Książka zawiera: przedmowę, omówienie odpowiedzialności zawodowej uczestników procesu budowy ujętych w Porównaniu odpowiedzialności zawodowej według VOB, FIDIC i Prawo budowlane oraz Odpowiedzialności za kontrolę poprawności wykonania prac budowlanych. Podstawowa część publikacji pt. Błędy systemowe prowadzące do powstawania wad wykonawczych obejmuje następujące części:

  1. Zagęszczanie gruntu i technologie
  2. D obór materiałów
  3. Przykłady usterek w różnych pracach wykończeniowych: powierzchnie betonowe, powierzchnie murowane, izolacje przeciwwodne, obróbki blacharskie, osadzenie okien, elewacje, tynki wewnętrzne, konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych, jastrychy, ślusarka budowlana wewnętrzna i zewnętrzna, drzwi, wykładziny ceramiczne i kamienne, posadzki drewniane, elementy drewniane, izolacje cieplne, dachy, dylatacje i fugi, przejścia instalacji przez przegrody ogniowe, malowanie.
  4. Praktyczne zasad oceny i klasyfikacji znaczenia usterek wykonawczych
  5. Usterki wykonawcze dotyczące ochrony przed hałasem
  6. Wnioski i zalecenia.

Publikacja jest pierwszym praktycznym przewodnikiem ułatwiających prawidłowe wykonywanie robót wykończeniowych poprzez szczegółowe omówienie i ilustrowanie popełnianych błędów i usterek. Przedstawia przyczyny ich powstawania oraz podaje sposoby unikania błędów. Podaje także główne zasady usuwania usterek. Autor ilustruje popełniane błędy i usterki w poszczególnych pracach budowlanych licznymi zdjęciami oraz omawia sposoby ich unikania. Szkoda, że względu na objętość publikacji część zdjęć pokazano w zmniejszonym formacie, co utrudnia rozpoznanie omawianych usterek np. rys i pęknięć. W publikacji przedstawiano ryzyka i zasady poprawnego wykonywania podstawowych prac wykończeniowych.

Książka jest skierowana przede wszystkim do wykonawców, projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Stanowi także doskonałe źródło wiedzy dla studentów ostatnich semestrów kierunku budownictwo.

Należy wyrazić uznania dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za wsparcie finansowe wydania tej książki. Może będzie to przykładem dla innych OIIB oraz dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Książka jest cenną publikacją omawiającą podstawowe błędy popełniane przy wykonywaniu robót wykończeniowych. Zawiera ogromną ilość zdjęć obrazujących popełnione błędy. Jest starannie wydana, ma atrakcyjną okładkę. Publikacja powinna zainteresować przede wszystkim inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Wydanie: Warszawa, I, 2018
Autor: dr inż. Jan Czupajłło
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Typ oprawy: miekka
Data premiery: 10.09.2017

„TRANSPORT INTERMODALNY – projektowanie terminali przeładunkowych”

Izba Projektowania Budowlanego, jako grupująca firmy projektowe w kraju, w tym z zakresu projektów drogownictwa i kolejnictwa rekomenduje projektantom i inwestorom korzystanie z publikacji pt. „TRANSPORT INTERMODALNY – projektowanie terminali przeładunkowych” – Wydawnictwo PWN S.A.

Autorzy tego podręcznika Marianna Jacyna, Dariusz Pyza, Roland Jachimowski, jako specjaliści zagadnień transportowych, omawiają szczegółowo problematykę inwestorskiego i projektowego programowania i projektowania terminali przeładunkowych towarów, przewożonych wymiennie transportem drogowym, kolejowym lub wodnym i przeładowywanych na inny środek transportu.

Jako szczególnie na czasie i przydatną dla polskiej gospodarki, ocenia się propozycję opracowania wariantów zakresu inwestycji i wyboru wariantu najkorzystniejszego z zastosowaniem metodologii ich oceny, z uwzględnieniem kosztu cyklu życia.

Wskazana metodologia oceny będzie mogła być wyprzedzająco stosowana, tj. do czasu wydania krajowych przepisów w sprawie metodologii liczenia kosztów cyklu życia dla obiektów budowlanych.

Wydanie: Warszawa, I, 2017
Autor: Marianna Jacyna, Dariusz Pyza, Roland Jachimowski
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Typ oprawy: miękka
Data premiery: 28.11.2017

„BIM w praktyce, wdrażanie, standardy case study”

Izba Projektowania Budowlanego to organizacja samorządu gospodarczego, grupująca firmy projektowe w kraju, głownie z zakresu infrastruktury. Działamy od 1991r., głównie na rzecz wzrostu efektywności ekonomiczno-gospodarczej inwestycji budowlanych, w tym od 2015r., w zakresie wdrożenia stosowania technologii BIM do polskiego budownictwa.

Środowisku projektantów budowlanych i realizującym publiczne zamówienia, rekomendujemy skorzystanie z publikacji PWN pt. „BIM w praktyce, wdrażanie, standardy case study”, której autorami są Dariusz Kasznia, Jacek Magiera Paweł Wierzchowiecki.

Publikacja ta zawiera wiele informacji – nowej wiedzy: co to jest BIM i jakie dokumenty oraz zasady współpracy są wymagane od uczestników w procesie inwestycyjno-budowlanego, przy stosowaniu tej technologii.

Informacje zawarte w publikacji mogą być również przydatne dla decydentów krajowych i jednostek gospodarczych, dotyczących stosowania technologii BIM – to cyfryzacja polskiego budownictwa. Bez jej wdrożenia polskie budownictwo straci na konkurencyjności.

Wydanie: Warszawa, I, 2018
Autor: Kasznia Dariusz, Magiera Jacek, Wierzowiecki Paweł
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Typ oprawy: twarda
Data premiery: 02.01.2018

 

Konferencja KZP „ODKODOWANIE MATRYCY RYZYK KLUCZEM DO SUKCESU INWESTYCJI”

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję „ODKODOWANIE MATRYCY RYZYK KLUCZEM DO SUKCESU INWESTYCJI”, która odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. w Warszawie, na ul. Postępu 17a (Centrum Konferencyjne Adgar Plaza), którą Izba Projektowania Budowlanego objęła swym patronem.

Konferencja ma na celu uświadomienie uczestnikom rynku zamówień publicznych, że należyty, klarowny i sprawiedliwy podział ryzyk, a także ich skrupulatna kalkulacja zarówno w szacunkowej wartości zamówienia jak i w ofertach stanowi klucz do sukcesu inwestycji budowlanej. Sukces zaś należy definiować, jako terminową i należytą realizację zamówienia publicznego, bez konieczności rozstrzygania różnic zdań w drodze kosztownych i czasochłonnych sporów sądowych.

Program konferencji jest skonstruowany w sposób, który ma umożliwić uczestnikom konferencji uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat różnych rodzajów ryzyk, które występują na poszczególnych etapach realizacji inwestycji publicznej. Organizator, Grupa Doradcza KZP sp. z o.o. dba bowiem o to, aby omawiane zagadnienia były prezentowane przez osoby z różnorodnym doświadczeniem. Stąd też, prelegentami są przedstawiciele urzędów, izb, organizacji pozarządowych, prawnicy, jak też przedstawiciele zamawiających i wykonawców, gdyż te różne punkty widzenia pozwalają na wskazanie złożoności omawianych zagadnień.

Szczegółowy program konferencji, a także możliwość rejestracji online – tutaj: https://ryzykabudowlane.grupakzp.pl/.