prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, Uniwersytet Zielonogórski Czy azbest może być nadal groźny? Z informacji organizacji pozarządowych, zajmujących się rynkiem wyrobów budowlanych wynika, że ok. 30% wyrobów udostępnianych na polskim rynku, może mieć inny skład i parametry użytkowo-funkcjonalne niż … Kontynuuj

2016

  XIX Konferencja IPB i PIIB Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego dnia 9-10 czerwca 2016 r. o godz.13:00 w Józefowie (Ośrodek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) karta zgłoszenia uczestnictwa na konferencję 2016 r. Szczegółowy program Konferencji: Panel I – … Kontynuuj

2016

Wiadomości kwiecień 2016 Z życia Izby i jej członków Małgorzata Rutkowska – Relacja z III konferencji BIM Projektowanie Przyszłości Kazimierz Staśkiewicz – Nowe, dziesiąte wydanie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2016 Aktualności w projektowaniu Andrzej Bratkowski – Zmierzch Kodeksu … Kontynuuj

2016

Wiadomości marzec 2016 Z życia Izby i jej członków Konferencja Projektowanie Przyszłości już po raz trzeci Warsztat Projektanta Zapobieganie awariom i katastrofom budowlanym przez kontrolę projektów budowlanych – Leonard Runkiewicz III konferencja Projektowanie Przyszłości Perspektywa BIM Rozmowa z Michałem Lipińskim, … Kontynuuj

IPB (1)

UWAGI do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyspozycje dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/WE oraz 2014/25/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (do wersji z dnia … Kontynuuj