Prenumerata „Wiadomości Projektanta Budownictwa” na rok 2020

Warunki prenumeraty w 2020 roku

Druk zamówienia

Cena egzemplarza numeru pojedynczego (8 egz. w roku)

– 15 zł + 8% VAT = 15,00 + 1,20 = 16,20 zł brutto × 8 egz. = 129,60 zł brutto

Cena egzemplarzowa numeru podwójnego (2 egz. w roku, 6/7 i 8/9)

– 23 zł + 8% VAT= 23,00 + 1,84 = 24,84 zł brutto × 2 egz. = 49,68 zł brutto

Koszt prenumeraty 1 egz. miesięcznika wynosi 229,48 zł.

 

Warunki prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa na rok 2020

  • Koszt wysyłki w wysokości 4,20 zł +23% VAT/egz (brutto 50,20 zł/rok). Podnosi zamawiający.
  • Zamówienie prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa można składać w dowolnym
    terminie. Zamawiający może otrzymać miesięcznik począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty.
  • Zamówienia miesięcznika sprzed terminu wpłaty będą realizowane z zapasów.
  • Wpłat na prenumeratę prosimy dokonywać na konto:

BOŚ SA III O/Warszawa 84 1540 1287 2001 6870 3754 0001

Z podaniem: liczby zamawianych egzemplarzy, adresu do wysyłki oraz nr NIP.

Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2020

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2020
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 20,70 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT,
który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2019 r. (MP poz. 1010 z 15.10.2019) w sprawie wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. – wskaźnik
ten w okresie I–III kwartału 2019 r. w stosunku do I–III kwartału 2018 r. wyniósł 102,1 (wzrost
o 2,1 %).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2020 wyniosłaby:

S = 20,30 x 1,021 = 20,73 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2020 przyjęto 20,70 zł.

Przewodniczący Rady
Koordynacyjnej Biur Projektów
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Stawka za j.n.p.na rok 2020 r

Efektywne projektowanie z BIM

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium

„Efektywne projektowanie z BIM”

26 listopada 2019 r.

Już 26 listopada 2019 r. w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbędzie się Seminarium „Efektywne projektowanie BIM”. W tym roku będziemy dyskutować o podstawach projektowania BIM, wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości w budownictwie, dostępnych narzędziach oraz o praktycznym wykorzystaniu technologii BIM w projektach uznanych firm projektowych.

Czytaj więcej