DSC_0352

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Projektowania Budowlanego z dnia 21.05.2015 r. Przyjęło uchwałę nr 34 o nadaniu członkostwa honorowego Izby.   Honorowi członkowie Izby Projektowania Budowlanego  1)  Olgierd Roman Dziekoński Obecny Sekretarz Stanu w urzędzie Prezydenta, poprzednio długoletni podsekretarz stanu w … Kontynuuj

Okładka czerwiec

Wiadomości czerwiec-lipiec Spis treści XVIII konferencja IPB i PIIB Relacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Projektowania Budowlanego z dnia 21.05.2015 r.           Honorowi członkowie Izby Projektowania Budowlanego Relacja z XVIII konferencji Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby … Kontynuuj

DSC_0441

XVIII KONFERENCJA Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 21-22 maja 2015 r. – Centrum Szkoleniowe Falenty Kierunki usprawnień w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych Już po raz osiemnasty środowisko projektowe licznie spotkało się na dwudniowej konferencji, poruszającej tematy … Kontynuuj

DSC_0221

Relacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Projektowania Budowlanego Walne Zgromadzenie otworzył prezes Izby Projektowania Budowlanego Ksawery Krassowski. Prezes w swoim wystąpieniu wyraził niepokój z powodu dalszej deregulacji zawodów technicznych budownictwa, likwidacji firm, a tym samym zmniejszeniem stanu członków Izby Projektowania Budowlanego. … Kontynuuj

Okładka maj

Wiadomości maj 2015 Spis treści Z życia Izby i jej członków Rozmowa z prezesem Izby Projektowania Budowlanego – Ksawerym Krassowskim Referencje Wiarygodności Technicznej ICOPAL SA 25-lecie IPB Sprawozdanie z obchodów 25-lecia Izby Projektowania Budowlanego w Regionie XVIII konferencja IPB i … Kontynuuj