Do pobrania: Stawka za j.n.p.na rok 2015 Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2015 przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich dokonywanych na podstawie ŚZWPP   Zarząd  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  na  posiedzeniu w  dniu  27  października 2014 r.  przyjął  następujące  … Kontynuuj

kongres budownictwa

  Warszawa 25 września 2014             LIST OTWARTY DO PANI PREMIER EWY KOPACZ   Kongres Budownictwa skupiający 25 największych organizacji pozarządowych budownictwa gratuluje Pani nominacji na Prezesa Rady Ministrów. Z powołaniem nowego rządu wiążemy duże nadzieje na podjęcie kompleksowych … Kontynuuj

kongres budownictwa

72% badanych przez CBOS Polaków potwierdziło, że problemy mieszkaniowe są główną przyczyną narastającego kryzysu demograficznego. W rankingu OECD dotyczącym warunków mieszkaniowych Polska  zajęła przedostatnie miejsce wśród 34 ocenianych krajów. PROBLEMY MIESZKANIOWE POLAKÓW W 2013 roku oddano do użytku ponad 145 … Kontynuuj

dnia 16 września 2014 r. o godzinie 17:30 w sali nr 30 budynku KIG, ul. Trębacka 4 w Warszawie odbędą się warsztaty SIDiR na temat: ZINTEGROWANY PROCES INWESTYCYJNY CZYLI JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ TECHNOLOGIĘ BIM warsztaty poprowadzi Piotr MIECZNIKOWSKI Dla wielu … Kontynuuj

PODWYKONAWSTWO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA, UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE – PRZEPISY A PRAKTYKA C Z Ę S T O C H O W A • 6-7 listopada 2014 r. Tematyka tegorocznej Konferencji to praktyczne aspekty stosowania i … Kontynuuj