IPB (1)

  XIX Konferencja IPB i PIIB Warunki organizacyjne i finansowe działania uczestników inwestycji budowlanych dnia 9-10 czerwca 2016 r. karta zgłoszenia uczestnictwa na konferencję 2016 r. Panel I – Perspektywy inwestycyjne i uwarunkowania ich realizacji w latach 2016-2020 Kierunki rozwoju … Kontynuuj

IPB (1)

UWAGI do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyspozycje dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/WE oraz 2014/25/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (do wersji z dnia … Kontynuuj

Okładka 1

Wiadomości luty 2016 Z życia Izby i jej członków Aleksander Krupa – Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Tomasz Olszewski, Jan Filipiak, Przemysław Baron – Zastosowanie rozwiązań BIM przy projektowaniu konstrukcji prefabrykowanych Warsztat Projektanta Magdalena Ziętek … Kontynuuj

Druk zamówienia na ŚZWPP -2016 pdf     Pieczątka                                                                                         …………………………………………. Miejscowość i data Adresat Przedsiębiorstwo                                                   … Kontynuuj

  PROZAP Sp. z o.o. otrzymuje Referencje Wiarygodności Technicznej IPB 14 stycznia 2016 r. w Puławach odbyło się wręczenie aktualnych Referencji Wiarygodności Technicznej, przyznawanych przez Izbę Projektowania Budowlanego. Z rąk Marka Garlińskiego, wiceprezesa Izby i prezesa Rady Nadzorczej Prochem SA, … Kontynuuj