800px

2 lutego 2015 roku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu potwierdzającego uzyskanie przez PROCHEM Referencji Wiarygodności Technicznej przyznawanych przez Izbę Projektowania Budowlanego. PROCHEM S.A. po raz kolejny otrzymał przedłużenieReferencji Wiarygodności Technicznej. Referencje zostały przyznane naszej Spółce po raz pierwszy w 1994 … Kontynuuj

2015-01-20_IPB_25lat-2500

Uroczystość związana z ćwierćwieczem istnienia Izby Projektowania Budowlanego odbyła się w siedzibie Regionu Północnego Izby, tj,. w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku.  Uroczyste spotkanie w Gdańsku zapoczątkowało obchody z okazji 25 lat istnienia Izby, które będą kontynuowane w … Kontynuuj

24 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace www.REAL.allerhand.pl Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w II Polskim Kongresie Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015. To szczególne wydarzenie branżowe dla wszystkich zainteresowanych prawem budowlanym i rynkiem nieruchomości osób, … Kontynuuj

Do pobrania: Stawka za j.n.p.na rok 2015 Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2015 przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich dokonywanych na podstawie ŚZWPP   Zarząd  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  na  posiedzeniu w  dniu  27  października 2014 r.  przyjął  następujące  … Kontynuuj

kongres budownictwa

  Warszawa 25 września 2014             LIST OTWARTY DO PANI PREMIER EWY KOPACZ   Kongres Budownictwa skupiający 25 największych organizacji pozarządowych budownictwa gratuluje Pani nominacji na Prezesa Rady Ministrów. Z powołaniem nowego rządu wiążemy duże nadzieje na podjęcie kompleksowych … Kontynuuj