„BIM w praktyce, wdrażanie, standardy case study”

Izba Projektowania Budowlanego to organizacja samorządu gospodarczego, grupująca firmy projektowe w kraju, głownie z zakresu infrastruktury. Działamy od 1991r., głównie na rzecz wzrostu efektywności ekonomiczno-gospodarczej inwestycji budowlanych, w tym od 2015r., w zakresie wdrożenia stosowania technologii BIM do polskiego budownictwa.

Środowisku projektantów budowlanych i realizującym publiczne zamówienia, rekomendujemy skorzystanie z publikacji PWN pt. „BIM w praktyce, wdrażanie, standardy case study”, której autorami są Dariusz Kasznia, Jacek Magiera Paweł Wierzchowiecki.

Publikacja ta zawiera wiele informacji – nowej wiedzy: co to jest BIM i jakie dokumenty oraz zasady współpracy są wymagane od uczestników w procesie inwestycyjno-budowlanego, przy stosowaniu tej technologii.

Informacje zawarte w publikacji mogą być również przydatne dla decydentów krajowych i jednostek gospodarczych, dotyczących stosowania technologii BIM – to cyfryzacja polskiego budownictwa. Bez jej wdrożenia polskie budownictwo straci na konkurencyjności.

Wydanie: Warszawa, I, 2018
Autor: Kasznia Dariusz, Magiera Jacek, Wierzowiecki Paweł
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Typ oprawy: twarda
Data premiery: 02.01.2018

 

Konferencja KZP „ODKODOWANIE MATRYCY RYZYK KLUCZEM DO SUKCESU INWESTYCJI”

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję „ODKODOWANIE MATRYCY RYZYK KLUCZEM DO SUKCESU INWESTYCJI”, która odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. w Warszawie, na ul. Postępu 17a (Centrum Konferencyjne Adgar Plaza), którą Izba Projektowania Budowlanego objęła swym patronem.

Konferencja ma na celu uświadomienie uczestnikom rynku zamówień publicznych, że należyty, klarowny i sprawiedliwy podział ryzyk, a także ich skrupulatna kalkulacja zarówno w szacunkowej wartości zamówienia jak i w ofertach stanowi klucz do sukcesu inwestycji budowlanej. Sukces zaś należy definiować, jako terminową i należytą realizację zamówienia publicznego, bez konieczności rozstrzygania różnic zdań w drodze kosztownych i czasochłonnych sporów sądowych.

Program konferencji jest skonstruowany w sposób, który ma umożliwić uczestnikom konferencji uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat różnych rodzajów ryzyk, które występują na poszczególnych etapach realizacji inwestycji publicznej. Organizator, Grupa Doradcza KZP sp. z o.o. dba bowiem o to, aby omawiane zagadnienia były prezentowane przez osoby z różnorodnym doświadczeniem. Stąd też, prelegentami są przedstawiciele urzędów, izb, organizacji pozarządowych, prawnicy, jak też przedstawiciele zamawiających i wykonawców, gdyż te różne punkty widzenia pozwalają na wskazanie złożoności omawianych zagadnień.

Szczegółowy program konferencji, a także możliwość rejestracji online – tutaj: https://ryzykabudowlane.grupakzp.pl/.

KONFERENCJA: „Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym rok po nowelizacji”

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja, organizowana przez Grupę Doradczą KZP, podczas której przedstawiciele polskich i zagranicznych urzędów i organizacji pozarządowych zaprezentowali ocenę działania dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym rok po nowelizacji, z perspektywy danej jednostki.

Konferencję otworzyła Żaklina Ossowska, Prezes Grupy Doradczej KZP. Wskazywała, że nowelizacja z dnia 28 lipca 2016 r. objęła swym zakresem ponad 60% przepisów. Mimo to, przez premiera, Pana Mateusza Morawieckiego, została nazwana „małą nowelizacją”, z uwagi na trwające prace legislacyjne nad zupełnie nową ustawą PZP. Zadaniem „małej nowelizacji” było pilne dostosowanie naszego prawa do przepisów unijnych – Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, Dyrektywy sektorowej 2014/25/UE i Dyrektywy ws. koncesji 2014/23/UE. Dyrektywy te wymuszają jednak na państwach członkowskich jeszcze dalej idące zmiany, m.in. pełną cyfryzację procedur zamówieniowych. Dlatego też, Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych pracują nad nowym prawem zamówieniowym. Ostatecznie polskie prawodawstwo powinno być dostosowane do ww. dyrektyw do 18 października 2018 r.

Czytaj więcej