Stawki za jednostkę nakładu pracy 2013

Wysokość stawki 2013 – do wydruku
Stawki za jednostkę nakładu pracy (i.n.p.) w roku 2013 przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich
dokonywanych na podstawie ŚZWPP
Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (i.n.p.) w roku 2013 przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich dokonywanych na podstawie ŚZWPP
Zarząd Rady Koordy acyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2012 r. przyjął następujące postanowienie:
wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych w roku 2013 na podstawie
Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na S = 19,80 zł.
W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.
Uzasadnienie:
Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2012 r. (M.P. poz. 783) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r.-ceny te w okresie I – III kwartału 2012 r. w stosunku do I – III kwartału 2011 r.
wzrosły o 4,0%. Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2013 wyniosłaby:
S = 19,00 x 1,04 = 19,76 zł.
Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2013 przyjęto 19,80 zł.

Zaproszenie na seminarium mazowieckie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM MAZOWIECKIE

DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I MOSTÓW, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

BUDOWNICTWO DROGOWE ORAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA

20 LISTOPADA 2013 r. (ŚRODA)

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty
Sala ONZ (A-406), budynek A (4 piętro) ul. Bobrowiecka 9, Warszawa – Mokotów

2013-11-20 – Budownictwo Drogowe_ Infrastruktura Drogowa ZAPROSZENIE WARSZAWA

Podczas seminarium organizator przewiduje m.in.:

1.   Tematy związane ze stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii

2.   Wykład niezależny nt.: „Jak prawidłowo wypełnić nowy wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę dróg i infrastruktury drogowej”,

który poprowadzi P. MARIOLA BERDYSZ – Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej

 

Wstęp bezpłatny (ilość miejsc ograniczona).

Warunkiem udziału w spotkaniu jest potwierdzenie rezerwacji:

Ø  telefonicznie: 71 347 57 29 lub 71 347 57 30 (w godzinach 8.00 – 15.30)

Ø  faxem: 71 347 57 32

Ø  e-mailem: warszawa@biotop.pl

Ø  lub za pomocą formularza

Prosimy podać ilość osób oraz nazwę firmy z numerem telefonu.

 

Zapraszamy na XXIV FORUM

 IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO oraz MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INZYNIERÓW BUDOWNICTWA

zapraszają na XXIV FORUM pt. Jutro projektowania Budowlanego.

 

Program  XXIV FORUM

 

4 grudnia 2013 r.  godz. 10.30

Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B

 (siedziba Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

 

10.30 – 10.45 –  Wprowadzenie  powitanie uczestników i gości

10.45 – 11.30 –  Zmiany w regulacjach prawnych dot. zamówień publicznych – Ewa Wiktorowska, Eugeniusz Prymucha.

11.30 – 12.10 –  Stanowiska Izb : PIIB i IPB dot. Tez Kodeksu urbanistyczno–budowlanego – Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz, przedstawiciele PIIB.

12.10 – 12. 25 − Pytania i dyskusja`

12.25 – 12.40 – Kawa, herbata

12.40  – 13.15 –  Nowoczesne kierunki informatyzacji procesu inwestycyjno-budowlanego (BIM) BIM to innowacyjna technologia informatyczna wspomagająca wszystkie sfery budownictwa. W ciągu kilku lat będzie obowiązująca w inwestycjach publicznych w UE. W prezentacji omówione będą podstawy BIM, wiele fascynujących nowości, w tym projektowanie 5D   –   Andrzej Tomana

13.15 – 13.45 – Pytanie i dyskusja, podsumowanie dyskusji i zakończenie obrad

karta zgłoszenia uczestnictwa na XXIV FORUM

Konkurs Buildera dla młodych architektów

Redakcja miesięcznika BUILDER zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie, realizowanym w ramach ogólnopolskiego Programu PROMUJEMY POLSKĄ ARCHITEKTURĘ.

Zadania konkursowe

1. „Marzenie klasy średniej”. Projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.
2. „Szkoła XXI wieku”. Projekt koncepcyjny szkoły lub zespołu szkół z zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.
3. „Sport, wypoczynek i rekreacja”. Projekt koncepcyjny obiektu średniej wielkości pod usługi turystyczne. Obiekt powinien świadczyć usługi całoroczne. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.

Ideą konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie i promocja najlepszych projektów oraz ich autorów. Organizatorzy i Kapituła konkursu uważa za słuszne, by docenić nowatorską twórczość młodych projektantów i upowszechnić wśród nich wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach materiałowych i technologicznych oraz wskazać rolę, jaką odgrywają w  projektowaniu architektonicznym XXI wieku.

Innowacyjność konkursu polega na wykorzystaniu w zadaniach konkursowych produktów i rozwiązań wiodących firm – Mecenasów Polskiej Architektury.

Podstawowymi kryteriami oceny będą jakość projektowanej architektury oraz poprawność i innowacyjność wykorzystania zaproponowanych produktów i rozwiązań.

Edukacyjny charakter konkursu wzmocniony został poprzez możliwość, jaką mają uczestnicy konkursu, skorzystania z bezpośrednich konsultacji ze specjalistami z firm, którzy pozostają do dyspozycji uczestników konkursu na czas jego trwania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie zarówno młodych architektów czynnych zawodowo, jak również studentów  I i II stopnia  studiów o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów tych wydziałów niezależnie od miejsca zatrudnienia.

NAGRODY

Organizator i Fundator nagród ustalają następujące nagrody i wyróżnienia.

1. I Nagroda – 9 000 zł.

2. II Nagroda – 6 000 zł.

3. III Nagroda – 3 000 zł.

4. Trzy wyróżnienia specjalne – po 1 000 zł.

Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie będzie nie tylko okazją do wykazania się warsztatem, ale  również pozwoli uczestnikom zdobyć lub pogłębić wiedzę o nowych materiałach i technologiach. Niewątpliwie sukces Laureatów będzie także interesującą formą reklamy wielu polskich pracowni projektowych. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na łamach naszego miesięcznika oraz na wystawie pokonkursowej i podczas Gali finałowej.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 października 2013 roku o godz. 12.00 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w auli 103. Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych mija 12 listopada 2013 roku, a termin nadsyłania prac konkursowych 31 grudnia 2013 roku.

 

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie www.ebuilder.pl i pod nr tel. 22/853 06 87 wew.125, koor

dynator Wioletta Domeradzka – domeradzka@pwbmedia.pl

konkurs patronaty logotypy