Izba Projektowania Budowlanego i Polska Izba Inżynierów Budownictwa od wielu lat wspólnie organizują wydarzenie liczące się w kalendarzu projektanta. Wypracowane wnioski podczas dyskusji merytorycznych kierunkują dalsze działania Izby na rzecz środowiska projektowego.

Konferencje odbywają się na wiosnę raz w roku.

XVI Konferencja IPB

XVII Konferencja IPB

XVIII Konferencja IPB