Innowacje w Energetyce to nasza przyszłość!

 

w dniach 04-06.03.2014 we Wrocławiu na Stadionie REECO Poland Sp. z o.o. organizuje Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg. Tematyka targów skupia się wokół szeroko pojętej energetyki, najważniejsze tematy to:

 • Bioenergia (Biomasa, Biogaz, Biopaliwa)
 • Energia Solarna
 • Kogeneracja
 • Energia Geotermalna
 • Pompy Ciepła
 • Energetyka Wodna
 • Smart Grids
 • Energetyka Wiatrowa
 • Wiedza & Edukacja
 • Nowości w energetyce
 • Badania
 • Międzynarodowe Sieci Elektryczne
 • Budynki EnergooszczędneInEnerg14-288x192-PL

Każdy z tematów InEnerg będzie zaprezentowany zarówno ze strony teoretycznej jak i praktycznej. Międzynarodowym targom towarzyszyć będzie szereg konferencji, które będą zorganizowane wspólnie z najważniejszymi stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi.
Targi będą miały charakter międzynarodowy, jednak region, na którym chcemy skupić szczególna uwagę to region Odry i Nysy Łużyckiej, czyli region, gdzie spotykają się 3 kraje – Polska, Niemcy i Czechy dlatego też właśnie na te kraje będzie przede wszystkim ukierunkowana nasza kampania marketingowa.
Serdecznie zapraszamy do współpracy organizacje, stowarzyszenie, instytucje i media. Zapytania i oferty współpracy prosimy kierować pod adres email: info@reeco-poland.pl

Aby wziąć bezpłatny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, wypełnijcie Państwo ten formularz.

Dla sponsorów przygotowaliśmy wyjątkowo interesujące Pakiety Sponsorskie, które otworzą szeroki wachlarz możliwości prezentacji i dotarcia do grupy docelowej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

Szanowni Państwo nie zwlekajcie i już dziś skorzystajcie z wyjątkowej oferty InEnerg

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.inenerg.com

Organizator

REECO Poland Sp. z o.o.
ul. Bartycka 22B/21A
00-716 Warszawa
Tel:+48-22-266-02-16
Fax:+48-22-379-78-60
info@reeco-poland.pl

 

Wiadomości Projektanta Budownictwa listopad

SPIS TREŚCI

Zdaniem prezesa

WYDARZENIA

Z działań Izby

KONFERENCJA – CIECHOCINEK’2013

AKTUALNOŚCI W PROJEKTOWANIU

Paweł Zejer – Koszty budowy, a nakłady na projektowanie – czy opłaca się oszczędzać na projektowaniu? Prezentacja doświadczeń międzynarodowych

Andrzej Borowicz – Ryzyka wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Anna Piecuch – Rzetelny, efektywny, wykwalifikowany, doświadczony – jak wybrać takiego wykonawcę zgodnie z pzp

WYDARZENIA

Kongres Budownictwa, Habitat for Humanity Poland – badania CBOS

PRAWO W PROJEKTOWANIU

Tomasz Wiatr – Kodyfikacja prawa budowlanego – kardynalne uwagi krytyczne

Oferta pracy projektant wod-kan

Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (etat w przedsiębiorstwie) poszukuję chętnych na stanowisko: projektant wod-kan

Wymagania – posiadanie uprawnień

– doświadczenie w pracy na w/w stanowisku minimum 5 lat

Mile widziana znajomość technologii oczyszczania i separacji ścieków

Jesteśmy firmą w branży budowlanej. Zajmujemy się produkcją urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków takich jak: przydomowe oczyszczalnie ścieków, separatory węglowodorów i tłuszczów, studni chłonnych. Swoją siedzibę mamy w Kielcach, zaś przedstawicieli handlowych na całą Polskę.

W związku z intensywnym rozwojem firmy poszukujemy osoby na w/w stanowisko, stąd moja prośba do Państwa o pomoc w nawiązaniu kontaktu z osobami posiadającymi stosowne uprawnieniami i znajomość technologii oczyszczania ścieków.

Kontakt

Iwona Korjat
Kontroler Finansowy
Delfin Sp. z o.o.
tel: 41/278-35-55

kom: 516 150 900
e-mail: korjat@delfin-polska.pl

List gratulacyjny do Pani Premier E. Bienkowskiej

List gratulacyjny Środowisko inżynierów-projektantów zrzeszonych w Izbie Projektowania Budowlanego z uznaniem i nadzieją przyjęło ideę połączenia ministerstw Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

To rozwiązanie daje szanse na nowy impuls w rozwoju kraju i efektywne wykorzystanie środków unijnych. Blasku tej idei dodaje niewątpliwie fakt powierzenia stanowiska ministra w tym połączonym ministerstwie właśnie Pani.

Pełna treść list gratulacyjny do Pani Premier E Bieńkowskiej

UWAGI do opracowania pt. Tezy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

W dniu 13 listopada 2013 r. Izba Projektowania Budowlanego przekazała Panu prof. dr hab. Zygmuntowi Niewiadomskiemu Przewodniczącemu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego UWAGI do opracowania pt. Tezy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Tezy zawarte w opracowaniu oceniamy pozytywnie i w naszej ocenie mogą one stanowić podstawę dalszych prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym.

Dla zapewnienia kompleksowości opracowania byłoby korzystne uzupełnienie tej regulacji o problematykę:

–        przygotowania inwestycji,

–        doprecyzowania zakresu dokumentacji projektowej,

–        obowiązków inwestora przedsięwzięć publicznych w zakresie zapewnienia:

 • wykonywania odpowiednich studiów i analiz przedprojektowych, potwierdzających ekonomiczną celowość przedsięwzięcia i jego podstawowe parametry,
 • zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym w całym jego przebiegu,
 • odpowiedzialności inwestora publicznego za wynik inwestowania i uzyskanie planowanych efektów po zrealizowaniu inwestycji,

–        spójności proponowanej regulacji z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poszerzania skoordynowania z wymaganiami ochrony środowiska,

–        innych szczegółowych zagadnień zawartych w UWAGACH.

Jako załączniki do pisma zostały dołączone:

–        UWAGI Izby Projektowania Budowlanego do Tez projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Załącznik Nr 1,

–        propozycje szczegółowe, zawarte w opracowaniach p.t.:

 • Podstawowe obowiązki inwestora przedsięwzięć celu publicznego – Załącznik Nr 2 i Załącznik nr 2a,
 • Propozycja nazewnictwa opracowań studialnych, projektach i kosztowych w inwestycjach celu publicznegoZałącznik nr 3,
 • Zakres projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla inwestycji niepublicznychZałacznik Nr 4 – z odniesieniem do obecnych regulacji prawnych, z zaznaczeniem wytłuszczonym drukiem wnioskowych zmian,
 • Propozycja procesu sprawdzania projektów – Załacznik Nr 5.

Dziękuję Panu Profesorowi za przesłanie do zaopiniowania opracowania i wyrażam nadzieję, że UWAGI Izby przyczynią się do udoskonalenia Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

 

 

 

Ksawery Krassowski

Załączniki: szt. 6