KONFERENCJA: „Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym rok po nowelizacji”

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja, organizowana przez Grupę Doradczą KZP, podczas której przedstawiciele polskich i zagranicznych urzędów i organizacji pozarządowych zaprezentowali ocenę działania dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym rok po nowelizacji, z perspektywy danej jednostki.

Konferencję otworzyła Żaklina Ossowska, Prezes Grupy Doradczej KZP. Wskazywała, że nowelizacja z dnia 28 lipca 2016 r. objęła swym zakresem ponad 60% przepisów. Mimo to, przez premiera, Pana Mateusza Morawieckiego, została nazwana „małą nowelizacją”, z uwagi na trwające prace legislacyjne nad zupełnie nową ustawą PZP. Zadaniem „małej nowelizacji” było pilne dostosowanie naszego prawa do przepisów unijnych – Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, Dyrektywy sektorowej 2014/25/UE i Dyrektywy ws. koncesji 2014/23/UE. Dyrektywy te wymuszają jednak na państwach członkowskich jeszcze dalej idące zmiany, m.in. pełną cyfryzację procedur zamówieniowych. Dlatego też, Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych pracują nad nowym prawem zamówieniowym. Ostatecznie polskie prawodawstwo powinno być dostosowane do ww. dyrektyw do 18 października 2018 r.

Czytaj więcej

Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2018

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2018
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 20,00 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT,
który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 12.10.2017 r. (M.P. poz. 940) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. – wskaźnik ten w okresie I–III kwartału 2017 r. w stosunku do I–III kwartału 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost o 1,9%).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2018 wyniosłaby:

S = 19,60 x 1,019 = 19,97 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2018 przyjęto 20,00 zł.

Przewodniczący Rady
Koordynacyjnej Biur Projektów
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Plik pdf z decyzja o wysokości stawka za j.n.p. na rok 2018

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbył się 18-20 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem przedsiębiorców, praktyków biznesu, samorządowców, ludzi nauki – jednym słowem tych wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju. Czytaj więcej

Prezentacje 2018

Szanowni Państwo

Izba Projektowania Budowlanego już po raz 26. wydaje – w wielotysięcznym nakładzie – katalog informacyjny „Prezentacje 2018”.

Przygotowany katalog „Prezentacje 2018” będzie przekazany głównym inwestorom na rynku Czytaj więcej