Dzień Budowlanych – święto pracowników budownictwa 25 września

Święto, które nie cieszy – Dzień Budowlanych 2020”

Środowisko budowlane spotyka się tradycyjnie, we wrześniu z okazji „Dnia Budowlanych”. To stara tradycja – jeszcze z czasów, gdy sezon budowlany kończył się na progu jesieni a murarze albo wracali na wieś, albo zaczynali szukać innych zajęć – do kolejnej wiosny. Dziś budownictwo jest inne i to branżowe święto ma inne znaczenie i zupełnie inny wymiar.

Z inicjatywy Związku Zawodowego „Budowlani” największe organizacje polskiego budownictwa od wielu lat organizowały wspólnie w Warszawie centralne uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych”.

Spotkania te były zawsze forum wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw sektora budowlanego, okazją do spotkania ludzi, na co dzień zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach.

„Dzień Budowlanych” co roku jest okazją do poważnych rozmów o stanie polskiego budownictwa. To bardzo zatomizowany sektor, działa w nim kilkaset tysięcy podmiotów – włączając w to kilkanaście wielkich przedsiębiorstw i ogromną liczbę małych i mikro firm. Bycie budowlańcem to „stan świadomości”. Budowlani mają silne poczucie branżowej wspólnoty.

Budownictwo to sektor szczególnie wrażliwy na wszelkie zjawiska koniunkturalne. Tak będzie i teraz, gdy epidemia COVID-19 poważnie zakłóciła funkcjonowanie gospodarki. I choć w tej branży nie było lockdown’u, wyraźnie już widać kilkunastoprocentowy spadek produkcji budowlanej. Spada poziom inwestycji budowlanych, w tym mieszkaniowych, ale także infrastrukturalnych, szczególnie na poziomie lokalnym – samorządowym. Budowlani boją się kolejnego roku i podkreślają, że bez wyraźnego impulsu w sferze publicznych inwestycji infrastrukturalnych i bez przyśpieszenia w programie mieszkaniowym, rok 2021 będzie bardzo „chudy”.

Sprawa jest poważna, bo budownictwo to 8% PKB i setki tysięcy miejsc pracy, które generują kolejne miliony stanowisk w pokrewnych sektorach. Firmy budowlane liczą na inwestycje drogowe, kolejowe, energetyczne, na unijne transze finansowe w ramach programów „Europejski Zielony Ład” i odbudowy europejskich gospodarek po kryzysie koronawirusa.

Tegoroczne święto jest inne niż poprzednie. Z uwagi na ograniczenia i zagrożenia związane z epidemią pierwszy raz od 1996 roku nie odbędzie się centralna uroczystość i większość spotkań regionalnych. Ale w wielu firmach pracodawcy i pracownicy spotkają się, choćby na krótko, po to by powspominać dobry rok 2019 i porozmawiać o scenariuszach na przyszłość. Z pewnością, że branża, jak zwykle, przetrwa gorszą koniunkturę i z nadzieją, że straty nie będą duże. Budowlani to twardzi ludzie. Ale świąteczne życzenia i dobre myśli z okazji święta 25 września bardzo się im przydadzą…

Kontakt dla prasy:
Jakub Kus
Sekretarz ZZ „Budowlani”
tel: 22/ 825 60 61
mail: jkus@zzbudowlani.pl

Zmiany w pracy biura IPB w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433 i 441), w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r., podjęliśmy decyzję o zmianach w funkcjonowaniu biura Izby Projektowania Budowlanego.

Od dzisiaj głównym sposobem kontaktu będzie email (ipb@ipb.org.pl) i/lub telefon 510 152 151. Ograniczamy tym samym bezpośrednie spotkania, zapewniając jednocześnie ciągłość pracy naszego biura.
Wprowadzone zmiany wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i pracowników. Mamy nadzieję, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach przyjmą Państwo naszą decyzję ze zrozumieniem.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Prenumerata „Wiadomości Projektanta Budownictwa” na rok 2020

Warunki prenumeraty w 2020 roku

Druk zamówienia

Cena egzemplarza numeru pojedynczego (8 egz. w roku)

– 15 zł + 8% VAT = 15,00 + 1,20 = 16,20 zł brutto × 8 egz. = 129,60 zł brutto

Cena egzemplarzowa numeru podwójnego (2 egz. w roku, 6/7 i 8/9)

– 23 zł + 8% VAT= 23,00 + 1,84 = 24,84 zł brutto × 2 egz. = 49,68 zł brutto

Koszt prenumeraty 1 egz. miesięcznika wynosi 229,48 zł.

 

Warunki prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa na rok 2020

  • Koszt wysyłki w wysokości 4,20 zł +23% VAT/egz (brutto 50,20 zł/rok). Podnosi zamawiający.
  • Zamówienie prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa można składać w dowolnym
    terminie. Zamawiający może otrzymać miesięcznik począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty.
  • Zamówienia miesięcznika sprzed terminu wpłaty będą realizowane z zapasów.
  • Wpłat na prenumeratę prosimy dokonywać na konto:

BOŚ SA III O/Warszawa 84 1540 1287 2001 6870 3754 0001

Z podaniem: liczby zamawianych egzemplarzy, adresu do wysyłki oraz nr NIP.