Rozpowszechnianie wydawnictwa ŚZWPP – 2016

Rozpowszechnianie wydawnictwa
ŚZWPP – 2016

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 maja 2017 r. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe BISPROL Sp. z o.o., 04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51,
przestało rozpowszechniać wydawnictwo pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2016. Czytaj więcej

Nowy adres biura Izby

Nowy adres biura Izby

Uprzejmie Państwa informujemy, że z dniem 1 czerwca 2017 roku Izba Projektowania Budowlanego zmienia swoją siedzibę:
Al. Solidarności 117 p. 301
00-140 Warszawa
tel. +48 22 620 13 99
tel./faks +48 22 654 57 39
e-mail: ipb@www.ipb.org.pl

Wiadomości Projektanta Budownictwa – kwiecień 2017

Wiadomości Projektanta Budownictwa – kwiecień 2017

 

Z życia Izby i jej członków

Projektowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych – rozmowa z Tadeuszem Suwarą

Aleksander Krupa – Informacja o stanie prac nad projektem ustawy Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Kazimierz Staśkiewicz – Działalność Izby Projektowania Budowlanego nad unormowaniem cen
za prace projektowe i usługi inżynierskie

 

Warsztat projektanta

dr inż. Marzena Suchocka, mgr inż. Anna Niewiarowska – Wpływ ekosystemów na bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

Wydarzenia

O Kodeksie urbanistyczno-budowlanym z urbanistami

Powołanie Rady Zamówień Publicznych

 

Opracowania stałe

Z prasy

XX Jubileuszowa Konferencja IPB i PIIB

naglowek_konf

Samorząd gospodarczy i zawodowy
w kształtowaniu procesów inwestycyjnych w budownictwie

11 i 12 maja 2017 r. w Józefowie

 

Rozpoczęcie XX Konferencji: 11 maja 2017 r. godz. 13:00, 12 maja 2017 r. godz. 9:20
Obiad dla uczestników: godz. 12:00.

 

Panel I: Oddziaływanie środowiska technicznego na legislacje gospodarczą
Dyskusja panelowa

 

Panel II: Proces inwestycyjno-budowlany w nowych warunkach prawnych

 1. Budownictwo w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 2. Wpływ Kodeksu urbanistyczno-budowlanego na racjonalizację procesów inwestycyjnych.
 3. Wpływ regulacji wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych na optymalizacje kosztów i jakość budownictwa.
 4. Rola nadzoru Budowlanego w warunkach nowych wymagań Ustawy o wyrobach budowlanych.

 

Panel III: Warunki wykonywania zawodów w budownictwie

 1. Strategia samorządów w osiągnięciu celów zawartych w „Stanowisku XV Zjazdu Samorządu Inżynierskiego”, dotyczących warunków wykonywania zawodów budowlanych.
 2. Utrudnienia w projektowaniu budowlanym i propozycje ich likwidacji w przygotowywanych regulacjach prawnych

 

Informacje i kontakt:
Izba Projektowania Budowlanego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel.: 22 620 13 99; 22 654 97 01; e-mail: ipb@www.ipb.org.pl

Konferencja Stowarzyszenia DAFA

Projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy – Konferencja Stowarzyszenia DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, ma zaszczyt zaprosić na VI Konferencję naukowo-techniczną: „DAchy i FAsadyProjektowanie i wykonanie lekkiej obudowy” – w dniu 08 lutego 2017r.
w Poznaniu, zorganizowaną w ramach BUDMY 2017.

Referaty, wygłoszone przez specjalistów z firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA omówią:

 • Najnowsze Wytyczne DAFA do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów/ Michał Wilk;
 • Warunki techniczne dla lekkich obudów z metalu / dr inż. Ralf Podleschny, IFBS;
 • Metodykę oceny okładzin ściennych na bazie Wytycznych DAFA / Grzegorz Rodak;
 • Problemy projektowania warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej / Michał Wilk;
 • Rolę szczelności w budynkach innych niż mieszkalne / Dave Taylor;

Program konferencji zbudowany jest na kanwie zagadnień zawartych w najnowszej publikacji Stowarzyszenia DAFA: „Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.”

Gościem specjalnym będzie dr inż. Ralf Podleschny z Międzynarodowego Zrzeszenia Lekkiego Budownictwa Metalowego (IFBS), który zaprezentuje wybrane aspekty z Wytycznych lekkiej obudowy.

Wydarzenie dedykowane jest: architektom, projektantom, konstruktorom, inżynierom budowlanym, wykonawcom i generalnym wykonawcom lekkich obudów, instytucjom nadzorującym, deweloperom, inwestorom, wykładowcom i studentom uczelni budowlanych.

Konferencje DAFA są wydarzeniami które już na stałe wpisały się w kalendarz spotkań przedstawicieli branży budowlanej na których trzeba być.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie rejestracji na: www.dafa.com.pl – ilość miejsc ograniczona.