Prenumerata „Wiadomości Projektanta Budownictwa” na rok 2019

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu aktualną cenę jednego egzemplarza oraz cenę prenumeraty na rok 2019 naszego miesięcznika „Wiadomości Projektanta Budownictwa” z zaproszeniem do zakupu, wspólnej dyskusji na łamach miesięcznika, zamieszczania swoich uwag do problemów związanych z procesem inwestycyjnym, a także swoich artykułów autorskich.

Prenumerata  miesięcznika „Wiadomości Projektanta Budownictwa” na rok 2019 pozostaje w cenie z 2018 r.

 

To znaczy:

174,30 zł brutto + koszty wysyłki w zależności od ilości egzemplarzy jest to: 3,69 zł brutto (od 1–3 egz.).
Numery miesięcznika 6 i 7 oraz 8 i 9 są numerami podwójnymi.

 

1 egz. poj. 15,00 zł + 5% VAT = 15,00 + 0,75 = 15,75 zł brutto x 8 egz. = 126,00 zł brutto

1 egz. podwójny – 23,00 zł + 5% VAT = 23,00 + 1,15 = 24,15 zł brutto  x 2 = 48,30 zł brutto (nr 6 i 7 oraz 8 i 9 )

Koszt prenumeraty 1 egz. miesięcznika wynosi 211,20  zł.

Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2019

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 22 października 2018 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2019
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 20,30 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT,
który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2018 r. (GUS Komunikat z 15.10.2018) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r. – wskaźnik ten w okresie I–III kwartału 2018 r. w stosunku do I–III kwartału 2017 r. wyniósł 101,7 (wzrost o 1,7%).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2019 wyniosłaby:

S = 20,00 x 1,017 = 20,34 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2019 przyjęto 20,30 zł.

Przewodniczący Rady
Koordynacyjnej Biur Projektów
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Plik pdf z decyzja o wysokości stawka za j.n.p. na rok 2019

Zmiana adresu

W związku ze zmianą siedziby biura IPB
w dniach od 22 do 26 października 2018 r.
biuro Izby będzie nieczynne.

Od 29 października 2018 roku

Biuro IPB będzie funkcjonowało pod nowym adresem:

ul. 1 Sierpnia 36B
02-134 Warszawa

Adres mailowy i numery telefonów nie ulegają zmianie.