Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2021

Izba Projektowania Budowlanego w dniu 26 października 2020 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2021
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 21,45 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT,
który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2020 r. (GUS Komunikat z 15.10.2020) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. – wskaźnik
ten w okresie I–III kwartału 2020 r. w stosunku do I–III kwartału 2019 r. wyniósł 103,6 (wzrost
o 3,6 %).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2021 wyniosłaby:

S = 20,70 x 1,036 = 21,445 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2021 przyjęto 21,45 zł.

Prezes
Izby Projektowania Budowlanego
Jerzy Kotowski

Stawka za jnp na rok 2021 r. – plik do druku (pdf)

Dzień Budowlanych – święto pracowników budownictwa 25 września

Święto, które nie cieszy – Dzień Budowlanych 2020”

Środowisko budowlane spotyka się tradycyjnie, we wrześniu z okazji „Dnia Budowlanych”. To stara tradycja – jeszcze z czasów, gdy sezon budowlany kończył się na progu jesieni a murarze albo wracali na wieś, albo zaczynali szukać innych zajęć – do kolejnej wiosny. Dziś budownictwo jest inne i to branżowe święto ma inne znaczenie i zupełnie inny wymiar.

Z inicjatywy Związku Zawodowego „Budowlani” największe organizacje polskiego budownictwa od wielu lat organizowały wspólnie w Warszawie centralne uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych”.

Spotkania te były zawsze forum wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw sektora budowlanego, okazją do spotkania ludzi, na co dzień zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach.

„Dzień Budowlanych” co roku jest okazją do poważnych rozmów o stanie polskiego budownictwa. To bardzo zatomizowany sektor, działa w nim kilkaset tysięcy podmiotów – włączając w to kilkanaście wielkich przedsiębiorstw i ogromną liczbę małych i mikro firm. Bycie budowlańcem to „stan świadomości”. Budowlani mają silne poczucie branżowej wspólnoty.

Budownictwo to sektor szczególnie wrażliwy na wszelkie zjawiska koniunkturalne. Tak będzie i teraz, gdy epidemia COVID-19 poważnie zakłóciła funkcjonowanie gospodarki. I choć w tej branży nie było lockdown’u, wyraźnie już widać kilkunastoprocentowy spadek produkcji budowlanej. Spada poziom inwestycji budowlanych, w tym mieszkaniowych, ale także infrastrukturalnych, szczególnie na poziomie lokalnym – samorządowym. Budowlani boją się kolejnego roku i podkreślają, że bez wyraźnego impulsu w sferze publicznych inwestycji infrastrukturalnych i bez przyśpieszenia w programie mieszkaniowym, rok 2021 będzie bardzo „chudy”.

Sprawa jest poważna, bo budownictwo to 8% PKB i setki tysięcy miejsc pracy, które generują kolejne miliony stanowisk w pokrewnych sektorach. Firmy budowlane liczą na inwestycje drogowe, kolejowe, energetyczne, na unijne transze finansowe w ramach programów „Europejski Zielony Ład” i odbudowy europejskich gospodarek po kryzysie koronawirusa.

Tegoroczne święto jest inne niż poprzednie. Z uwagi na ograniczenia i zagrożenia związane z epidemią pierwszy raz od 1996 roku nie odbędzie się centralna uroczystość i większość spotkań regionalnych. Ale w wielu firmach pracodawcy i pracownicy spotkają się, choćby na krótko, po to by powspominać dobry rok 2019 i porozmawiać o scenariuszach na przyszłość. Z pewnością, że branża, jak zwykle, przetrwa gorszą koniunkturę i z nadzieją, że straty nie będą duże. Budowlani to twardzi ludzie. Ale świąteczne życzenia i dobre myśli z okazji święta 25 września bardzo się im przydadzą…

Kontakt dla prasy:
Jakub Kus
Sekretarz ZZ „Budowlani”
tel: 22/ 825 60 61
mail: jkus@zzbudowlani.pl