XX Jubileuszowa Konferencja IPB

XX Jubileuszowa Konferencja IPB i PIIB
Samorząd gospodarczy i zawodowy w kształtowaniu procesów inwestycyjnych w budownictwie

W Ośrodku Konferencyjnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zlokalizowanym w Józefowie k. Otwocka, na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w dniach 11-12 maja 2017 r. odbyła się doroczna Konferencja. Uczestniczyli w niej wspólnie członkowie Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Czytaj więcej

XXI Konferencja IPB

XXI KONFERENCJA

Izby Projektowania Budowlanego i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
pt. „Bim na budowie”

6 czerwca 2019 r.
Warszawa

XXI Konferencja Izby Projektowania Budowlanego odbyła się 6 czerwca 2019 r. pod nazwą „Bim na budowie”. Zorganizowana została po raz pierwszy wspólnie z Mazowiecką Okręgową Izba Inżynierów Budownictwa w salach hotelu „Sound Garden Hotel” w Warszawie. Zgromadziła ponad 160 uczestników, którzy wysłuchali wystąpień 14 prelegentów.

Ranga oficjalnych, ministerialnych i samorządowych patronów oraz aktywność partnerów, przyczyniły się do wysokiej frekwencji i konieczności ograniczania liczby uczestników. Zamierzenie Konferencji to dążenie do uświadomienia uczestnikom procesu inwestycyjnego, jak korzystne jest modelowanie wszechstronnej informacji o budowie, metody skutecznie optymalizującej inwestowanie. Głównymi adresatami tego wydarzenia byli inwestorzy i wykonawcy, którzy szczególnie powinni być świadomi korzyści zastosowania BIM i warunków w jakich możliwe jest jej użycie. Referenci starannie dobrani przez merytorycznego animatora przedsięwzięcia członka Rady IPB Andrzeja Tomanę, w 10 referatach prezentowanych multimedialnie, postarali się, aby uczestnicy otrzymali duża dawkę wiedzy o prawnych, technicznych i organizacyjnych zagadnieniach towarzyszących zastosowaniu BIM. Czytaj więcej

XXI Konferencja zakończona

„Bim na budowie” XXI Konferencja naszej Izby zorganizowana dzięki ścisłej współorganizacji z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa przeszła do historii. Partnerstwo oddziału Warszawskiego PZiTB i Stowarzyszenia Kosztorysantów Budownictwa oraz ranga oficjalnych patronów Konferencji przyczyniły się do wysokiej frekwencji i konieczności ograniczenia zgłoszeń do udziału w niej. Czytaj więcej