Zmiany w pracy biura IPB w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433 i 441), w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r., podjęliśmy decyzję o zmianach w funkcjonowaniu biura Izby Projektowania Budowlanego.

Od dzisiaj głównym sposobem kontaktu będzie email (ipb@ipb.org.pl) i/lub telefon 510 152 151. Ograniczamy tym samym bezpośrednie spotkania, zapewniając jednocześnie ciągłość pracy naszego biura.
Wprowadzone zmiany wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i pracowników. Mamy nadzieję, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach przyjmą Państwo naszą decyzję ze zrozumieniem.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Prenumerata „Wiadomości Projektanta Budownictwa” na rok 2020

Warunki prenumeraty w 2020 roku

Druk zamówienia

Cena egzemplarza numeru pojedynczego (8 egz. w roku)

– 15 zł + 8% VAT = 15,00 + 1,20 = 16,20 zł brutto × 8 egz. = 129,60 zł brutto

Cena egzemplarzowa numeru podwójnego (2 egz. w roku, 6/7 i 8/9)

– 23 zł + 8% VAT= 23,00 + 1,84 = 24,84 zł brutto × 2 egz. = 49,68 zł brutto

Koszt prenumeraty 1 egz. miesięcznika wynosi 229,48 zł.

 

Warunki prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa na rok 2020

  • Koszt wysyłki w wysokości 4,20 zł +23% VAT/egz (brutto 50,20 zł/rok). Podnosi zamawiający.
  • Zamówienie prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa można składać w dowolnym
    terminie. Zamawiający może otrzymać miesięcznik począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty.
  • Zamówienia miesięcznika sprzed terminu wpłaty będą realizowane z zapasów.
  • Wpłat na prenumeratę prosimy dokonywać na konto:

BOŚ SA III O/Warszawa 84 1540 1287 2001 6870 3754 0001

Z podaniem: liczby zamawianych egzemplarzy, adresu do wysyłki oraz nr NIP.

Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2020

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2020
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 20,70 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT,
który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2019 r. (MP poz. 1010 z 15.10.2019) w sprawie wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. – wskaźnik
ten w okresie I–III kwartału 2019 r. w stosunku do I–III kwartału 2018 r. wyniósł 102,1 (wzrost
o 2,1 %).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2020 wyniosłaby:

S = 20,30 x 1,021 = 20,73 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2020 przyjęto 20,70 zł.

Przewodniczący Rady
Koordynacyjnej Biur Projektów
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Stawka za j.n.p.na rok 2020 r