Zgodnie z § 14 Statutu Izby najwyższą władzą  Izby jest Walne Zgromadzenie Członków, a organami Izby: Rada Izby, Komisja Rewizyjna i Sąd Honorowy.

Zgodnie ze statutem spośród członków Rady, wyłoniono Prezydium Rady, które zajmuje się koordynacją bieżących prac. Na czele Prezydium stoi Prezes Izby, wybierany w indywidualnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków.

W dniu 24 maja 2018 roku w Warszawie zostały wybrane nowe władze Izby na kadencje w latach 2018-2021.

Prezes: Jerzy Kotowski

Prezydium Rady Izby:

 • prezes – Jerzy Kotowski,
 • wiceprezes – Marek Garliński,
 • wiceprezes – Jan T. Kosiedowski,
 • wiceprezes – Piotr Rudol,
 • wiceprezes – Mieczysław Szymański.

Rada Izby:

 • Marek Garliński,
 • Jerzy Greszta,
 • Lesław Janik,
 • Tadeusz Jaszczur,
 • Krzysztof Męczkowski,
 • Przemysław Rasz,
 • Agnieszka Rolecka,
 • Paweł Stankiewicz,
 • Andrzej Stelmaszuk,
 • Artur Szymański,
 • Andrzej Tomana,
 • Wojciech Wudarski.

Zgodnie ze Statutem Członkami Rady z urzędu są:

 • Kazimierz Staśkiewicz – przewodniczący Rady Koordynacyjnej Biur Projektów,
 • Jan T. Kosiedowski – przewodniczący Regionu Północnego,
 • Piotr Rudol – przewodniczący Regionu Południowego,
 • Mieczysław Szczepański – przewodniczący Regionu Centralnego,
 • Mieczysław Szymański – przewodniczący Regionu Zachodniego.

Sąd Honorowy:

 • Czesław Wysocki – przewodniczący,
 • Agnieszka Ostrowska,
 • Zenon Sarwiński.

Komisa Rewizyjna:

 • Bogdan Krawczyk – przewodniczący,
 • Wojciech Hanuszkiewicz – sekretarz,
 • Marek Roszkowski – członek.