Zgodnie z § 14 Statutu Izby najwyższą władzą  Izby jest Walne Zgromadzenie Członków, a organami Izby: Rada Izby, Komisja Rewizyjna i Sąd Honorowy.

Zgodnie ze statutem spośród członków Rady, wyłoniono Prezydium Rady, które zajmuje się koordynacją bieżących prac. Na czele Prezydium stoi Prezes Izby, wybierany w indywidualnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków.

PREZYDIUM RADY IZBY

 • prezes Ksawery Krassowski,
 • wiceprezes Marek Garliński,
 • wiceprezes Jan T. Kosiedowski,
 • wiceprezes Jerzy Kotowski,
 • wiceprezes Andrzej Kowalski,
 • wiceprezes Tadeusz Suwara,

CZŁONKOWIE

 • Krzysztof Męczkowski,
 • Piotr Rudol,
 • Kazimierz Staśkiewicz,
 • Mieczysław Szczepański,
 • Mieczysław Szymański.

RADA IZBY

 • Marek Garliński, PROCHEM SA
 • Jerzy Greszta, prezes DB PROJEKT Sp. z o.o.
 • Ryszard Hyla, Unidom Sp. z o.o.
 • Lesław Janik, PREDOM Sp. z o.o.
 • Tadeusz Jaszczur, TAWIMEX Sp. z o.o.
 • Jerzy Kotowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Elektroprojekt SA
 • Andrzej Kowalski, prezes Energoprojekt-Katowice SA
 • Krzysztof Męczkowski, wiceprezes Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o.
 • Paweł Stankiewicz, właściciel APS Biuro Projektów Budownictwa
 • Tadeusz Suwara, prezes Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
 • Mieczysław Szczepański, prezes Metroprojekt Sp. z o.o.
 • Mieczysław Szymański, pełnomocnik zarządu Biura Projektów Komunikacyjnych Sp. z o.o.
 • Andrzej Tomana, wiceprezes DataComp Sp. z o.o.
 • Wojciech Wudarski, ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o.
 • Marek Zatorski, prezes Prozap Sp. z o.o.

Komisja rewizyjna

 • Wojciech Hanuszkiewicz, Zespół Usług Projektowych Skierniewice
 • Bogdan Krawczyk, prezes Pracowni Projektowej MAGBUD
 • Marek Roszkowski, prezes zarządu Biura Planowania Rozwoju Warszawy SA

Sąd honorowy

 • Jerzy Jaworowski, dyrektor Profil Sp. z o.o.
 • Krzysztof Latoszek, dyrektor Bipromel Sp. z o.o.
 • Czesław Wysocki, dyrektor Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o.